شمشیربازی

شمشیربازی زیر 23 سال آسیا، مدال نقره سابر تیمی قطعی شد

تیم سابر زیر 23 سال کشورمان راهی فینال مسابقات قهرمانی آسیا شد.

25 آذر 1398

تیم سابر ایران در رده پنجم رنکینگ جهانی قرار گرفت

در آخرین رده بندی جهانی تیمی سابر، تیم کشورمان در رده پنجم رنکینگ ایستاد.

9 تیر 1398